Din rolle som leder (organisatorisk tovholder)

Skolelederens opgave er:

  • at fungere som mødeansvarlig. Herunder at indkalde tværfagligt forum og relevante ad hoc personer til møderne samt at sørge for udarbejdelse af dagsorden, referat og aftaleskema.
  • at sørge for udarbejdelse af en beskrivelse af formål og indhold for generelle drøftelser.

Områdeleder for klub og/eller afdelingslederen for klub eller SFO har følgende opgaver:

  • sammen med relationel tovholder og familie, at udfylde et anmodningsskema og sende det til skoleleder.
  • at deltage i tværfagligt forum, ved drøftelser vedr. konkrete børn i eget regi, hvis det vurderes relevant.
  • at fungere som relationel tovholder, hvis man vurderes mest relevant til opgaven.
  • at understøtte arbejdet med de indsatser, der aftales på mødet.
  • løbende i samarbejde med medarbejdere, relationel tovholder og forældre, at vurdere om der er behov for at familien henvender sig til Familieafdelingen eller om der er behov for at sende en underretning.
Sidst opdateret: 04.12.2014