Din rolle som "konsultativ bistand"

Opgaven for alle, der yder konsultativ bistand er:

  • at deltage i analysen af omgivelsernes påvirkning af konkrete børn eller unges trivsel.
  • at bidrage med konsultativ bistand, råd og vejledning.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.

Konsultativ bistand ydes fast af psykologen, sundhedsplejersken og socialrådgiveren.

Tale/hørekonsulent, fysioterapeut, AKT-lærer, læsevejleder, medarbejder i specialundervisningsteamet etc. yder konsultativ bistand efter en konkret vurdering fra mødelederen.

Sidst opdateret: 04.12.2014