Hvem deltager på møderne i tværfagligt forum?

Faste deltagere på møderne i tværfagligt forum:

  • Skolelederen.
  • Psykologen, sundhedsplejersken og socialrådgiveren. 

Ved drøftelser vedr. konkrete børn/unge deltager desuden:

  • Den eller de medarbejdere og ledere, der arbejder med barnet/den unge i det daglige.
  • Tovholderen.
  • Forældrene
  • Barnet/den unge, hvis forholdene tillader det. Unge over 15 år deltager altid.

Skiftende deltager:

  • Relevante fagpersoner.
  • Hvis barnet/den unge går i SFO eller klub deltager relevante ledere og/eller medarbejdere herfra.
  • Familiens netværk.
Sidst opdateret: 04.12.2014