Niveau 4 (6-18 år): Tværfagligt forum

Møderne i tværfagligt forum kan have fire formål:

  • at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn/unges trivsel.
  • at klæde medarbejdere og forældre på til ændre praksis.
  • koordinering af konkrete indsatser.
  • drøftelser af generel karakter, herunder faglig sparring med fokus på egen praksis.

Møderne i tværfagligt forum kræver, at det vurderes, at der er brug for konsultativ bistand fra den samlede Familie og Rådgivningsenhed i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, så vedkommende kan navigere i eget liv.

Et møde i tværfagligt forum kan have følgende udfald:

  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Den koordinerede indsats fortsætter på niveau 3 uden familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i kompetencecenteret (niveau 3).
  3. Der er behov for yderligere konsultativ bistand fra familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i det tværfaglige forum (niveau 4).

Deltagere, omfang og roller

Du kan læse mere om hvem der deltager på møderne i tværfagligt forum, omfanget af møderne og hvilken rolle du og dine kolleger har på mødet ved at klikke i menuen.

Sådan kommer du fra niveau 4 til niveau 5.

Sidst opdateret: 04.12.2014