Din rolle som "Relationel tovholder"

Det er den relationelle tovholders opgave:

  • at kontakte socialrådgiveren med henblik på en dialog om det videre forløb, hvis man mener, der er behov for, at der afholdes et netværksmøde. Behovet vurderes i samarbejde med familien og lederen (organisatorisk tovholder).
  • at bidrage til at oplyse en sag på mødet.
  • at bidrage til at koordinere indsatserne på almen og specialområdet.
  • at arbejde med de aftaler, der indgås på netværksmødet, ind til andet aftales.
  • fortsat at fungere som familiens kontaktperson i forhold til de tiltag, der sideløbende foregår på almenområdet.
Sidst opdateret: 04.12.2014