Mødefrekvens for kompetencecentre

Der afholdes kompetencecentermøder ca. 8-12 gange årligt i hvert skoledistrikt efter aftale mellem skolelederen og psykologen.

Antallet af møder og længden af møder afhænger af antal elever og antallet af konkrete anmodninger.

Klubber og SFO’er har mulighed for, at bringe bekymringer op i kompetencecenteret på den skole, hvor barnet/den unge går.

Møder kan kun aflyses, hvis der ikke foreligger konkrete anmodninger.
Sidst opdateret: 31.05.2013