Din rolle som "konsultativ bistand"

Konsultativ bistand kan ydes af følgende medarbejdere:

Sundhedsplejen, PPR (psykolog, tale/hørekonsulent, fysioterapeut), AKT-lærer, læsevejleder, medarbejder i specialundervisningsteamet etc.

Deres opgave er:

  • at deltage i analyser vedr. konkrete børn.
  • at bidrage med konsultativ bistand, råd og vejledning.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.

Sidst opdateret: 04.12.2014