Hvem deltager på kompetencecentermøder?

Kompetencecentrene består fast af psykologen, repræsentanter fra skolens ledelse og specialfunktioner på skolen (AKT-lærerer, læsevejledere etc.).

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn deltager desuden involverede lærere og/eller pædagoger fra fritidsdelen, tovholderen samt forældrene og evt. barnet/den unge.

Sundhedsplejen og andre relevante personer kan indkaldes ad hoc.
Sidst opdateret: 31.05.2013