Din rolle som medarbejder

Den enkelte medarbejders opgave er:

  • løbende, at deltage drøftelser af generel karakter, herunder faglig sparring på egen eller kollegers praksis.
  • tre gange årligt, at udarbejde trivselsundersøgelser på alle børn og drøfte dem i kollegateamet.
  • ved behov, sammen med forældrene, at inddrage kollegaer i et kollegateam i forhold til drøftelse af indsatser vedr. konkrete børn/unge.
  • at deltage i analysen vedr. konkrete børn/unge.
  • at fungere som relationel tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, hvis man vælges til det.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.
Sidst opdateret: 04.12.2014