Din rolle som leder

Ledelsens opgave er:

  • ved behov, at deltage og evt. lede drøftelserne i kollegateamet.
  • at bidrage med sparring i forhold til medarbejder praksis og/eller drøftelser vedr. konkrete børn/unge.
  • at fungere som relationel tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, man er den mest relevante til opgaven.
  • at understøtte de aftaler, der indgås i kollegateamet.
Sidst opdateret: 04.12.2014