Hvem deltager i kollegateamet?

Kollegateamet består som hovedregel af pædagoger og/eller lærere.

Udgangspunktet for skoleområdet er, at lederen orienteres og kan inddrages i arbejdet i et kollegateam, hvis det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt. I SFO og klub vil udgangspunktet være, at den daglige leder altid informeres og inddrages i drøftelserne i et kollegateam. Der kan være flere kollegateams i samme skole/SFO/klub.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn/unge deltager forældrene altid. Barnet/den unge deltager, hvis forholdene tillader det. Unge over 15 år deltager altid.
Sidst opdateret: 04.12.2014