Niveau 2 (6-18 år): Kollegateam.

Møderne i et kollegateam kan have to formål:

  • Drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn/unge, der har til formål at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn/unges trivsel, for derigennem at klæde medarbejdere og forældre på til i dagligdagen, at ændre praksis, så barnet/den unge kan navigere i eget liv.
  • Drøftelser af generel karakter. Eksempelvis sparring på den enkelte medarbejders daglige pædagogiske og/eller didaktiske praksis, faglig refleksion med fokus på et specifikt emne, eksempelvis udadreagerende børn, mobning, den svære samtale etc., faglig refleksion og drøftelse af trivselsskemaer samt forberedelse til trin 3, 4 eller 5 møder.

Et møde i kollegateamet vedr. indsatser vedr. konkrete børn/unge kan have følgende udfald:

  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Løbende opsamling og koordinering af den aftalte indsats vedr. det konkrete barn/den unge på niveau 2.
  3. Der sker ikke en positiv udvikling og det vurderes, at der er behov for tværfaglig konsultativ bistand fra andre fagpersoner. Der anmodes om et møde i fokusgruppen (niveau 3).
  4. Der kan indkaldes direkte til et møde i tværfagligt forum (niveau 4), hvis det vurderes, at der er brug for faglig sparring fra den samlede Familie og Rådgivningsenhed.

Deltagere og roller

Ved at klikke i venstremenuen kan du læse mere om hvem der deltager i kollegateamet, hvad din rolle i kollegateamet er og hvad du kan forvente af dine kolleger.

Sidst opdateret: 04.12.2014