Familiens rolle i den tværfaglige model

Forældrene/barnet/den unge/netværket har i den tværfaglige model til opgave at:

  • bidrage med egne oplevelser af ressourcer og begrænsninger.
  • arbejde med de tiltag, der aftales på mødet.
  • løbende (evt. sammen med en tovholder), at følge op på de aftaler, der indgås på mødet.

Forældrene, barnet/den unge og eventuelt netværket og nærmiljøet omkring familien inddrages løbende i barnets/den unges trivsel i tilknytning til dagtilbud, skole og fritid.

Ved drøftelser, der omhandler indsatser vedr. konkrete børn/unge, deltager forældrene altid. Barnet/den unge deltager, hvis forholdene tillader det. Unge over 15 år deltager altid, såfremt de ønsker det.

Sidst opdateret: 29.11.2014