Niveau 1 (6-18 år): Den enkelte medarbejder.

Formål Udfald
Allerede ved en spirende bekymring, lægger den enkelte medarbejder grundstenene til et godt
og konstruktivt samarbejde, ved at drøfte de første observationer med barnet, den unge og/eller
dennes forældre.

Den enkelte medarbejder, der har en bekymring for et barn/en ung, forsøger at finde en løsning
sammen med barnet/den unge og/eller dennes forældre.

På skoleområdet smelter niveau 1 og 2 ofte sammen i praksis, da der ikke er daglig kontakt med forældrene og da alle medarbejdere arbejder i teams. Som udgangspunktet inddrages forældrene dog altid.
  • De aftalte handlemuligheder afprøves og der sker en positiv udvikling. Bekymringen er ikke længere aktuel.
  • Der sker ikke en positiv udvikling. Medarbejderen med bekymringen har ansvaret for, at bekymringen drøftes i ”Kollegateamet”.
Sidst opdateret: 31.05.2013