Model 6 -18 år

Alle deltagere forventes på alle niveauer i den tværfaglige model at

  • bidrage med eget faglige perspektiv på de udfordringer, der bringes i spil. 
  • have fokus på muligheder og ressourcer, både hos barnet/den unge og i særdeleshed hos de omgivelser, barnet/den unge er omgivet af
  • kunne gå fra et møde med en eller flere opgaver
  • arbejde med de aftalte indsatser til andet aftale

På niveauerne 1-5 kan der foregå to typer drøftelser

Drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn/unge Drøftelser af generel karakter
Har til formål at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn/unges trivsel, for derigennem at klæde medarbejdere og forældre på til i dagligdagen, at ændre praksis, så barnet/den unge kan navigere i eget liv.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn/unge inddrages forældrene altid.

Læs mere om familiens rolle i Den Tværfaglige Model her.
Det kan eksempelvis være:
  • sparring på den enkelte medarbejders daglige pædagogiske og/eller didaktiske praksis.
  • faglig refleksion med fokus på et specifikt emne etc.
  • faglig refleksion og drøftelse af trivselsskemaer.
  • forberedelse til trin 3, 4 eller 5 møder.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte niveauer kan du klikke linkene i menuen.

Den tværfaglige model bruges ikke ved viden eller mistanke om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold. Her kan du læse mere om hvordan du skal agere ved "Viden eller mistanke om overgreb mod børn".

Sidst opdateret: 28.11.2014