Din rolle som "Procesleder"

Proceslederens opgave er:

  • at lede processen således, at alle involverede parter kommer til at dele, udfordre og anerkende hinandens viden og erfaringer jf. dialogmodellen fra tidlig indsats.
  • at lede processen således, at alle involverede parter arbejder frem mod nye forståelser af, hvorfor et barn/en ung ikke trives og dermed også nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, så vedkommende kan navigere i eget liv.

Den fasttilknyttede psykolog fungerer som procesleder på møderne i Tværfagligt forum.

Sidst opdateret: 04.12.2014