Din rolle som leder (organisatorisk tovholder)

Områdelederens opgave er:

  • at fungere som mødeansvarlig. Herunder at indkalde tværfagligt forum og relevante ad hoc personer til møderne samt at sørge for udarbejdelse af dagsorden, referat og aftaleskema.
  • at sørge for udarbejdelse af en beskrivelse af formål og indhold for generelle drøftelser.

Institutionslederen/afdelingslederens opgave er:

  • sammen med "relationel" tovholder og familie, at udfylde et anmodningsskema og sende det til områdeleder for dagtilbud.
  • at deltage i tværfagligt forum, ved drøftelser vedr. konkrete børn i eget regi, hvis det vurderes relevant.
  • at fungere som "relationel" tovholder, hvis man vurderes som mest relevant.
  • at understøtte arbejdet med de indsatser, der aftales på mødet.
  • løbende i samarbejde med medarbejdere og forældre, at vurdere om der er behov for at familien henvender sig til Familieafdelingen eller om der er behov for at sende en underretning.
Sidst opdateret: 04.12.2014