Din rolle som konsultativ bistand

Opgaven for alle, der yder konsultativ bistand er:

  • at deltage i analysen af omgivelsernes påvirkning af konkrete børn eller unges trivsel.
  • at bidrage med konsultativ bistand, råd og vejledning.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.

    Konsultativ bistand ydes fast af psykologen, sundhedsplejersken og socialrådgiveren.

    Tale/hørekonsulent, fysioterapeut, Ressourcekorps etc. yder konsultativ bistand efter en konkret vurdering fra mødeleder/anmoder.
Sidst opdateret: 04.12.2014