Hvem deltager på møderne i tværfagligt forum?

Faste deltagere på møderne i tværfagligt forum:

  • Områdeleder for dagtilbud.
  • Psykologen, sundhedsplejersken og socialrådgiveren.

Ved drøftelser vedr. konkrete børn/unge deltager desuden:

  • Den eller de medarbejdere og ledere, der arbejder med barnet i det daglige.
  • Tovholderen.
  • Forældrene.
  • Barnet, hvis forholdene tillader det.

Skiftende deltager:

  • Relevante fagpersoner.
  • Familiens netværk. 
Sidst opdateret: 04.12.2014