Niveau 4 (0-6 år): Tværfagligt forum

Møderne i tværfagligt forum kan have fire formål:
  • at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn trivsel.
  • at klæde medarbejdere og forældre på til ændre praksis.
  • koordinering af konkrete indsatser.
  • drøftelser af generel karakter, herunder faglig sparring med fokus på egen praksis.

Møderne i tværfagligt forum kræver, at det vurderes, at der er brug for konsultativ bistand fra den samlede Familie og Rådgivningsenhed i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, så vedkommende kan navigere i eget liv.

Et møde i tværfagligt forum kan have følgende udfald
  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Den koordinerede indsats fortsætter på niveau 3 uden familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i fokusgruppen (niveau 3).
  3. Der er behov for yderligere konsultativ bistand fra familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i det tværfaglige forum (niveau 4).

Deltagere, omfang og roller

Du kan læse mere om hvem der deltager på fokusgruppemøderne, mødernes omfang og hvilke roller du og dine kolleger har på møderne ved at klikke i menuen.

Sådan kommer du fra niveau 4 til niveau 5.
Sidst opdateret: 04.12.2014