SUF grupper

Sundhedsfremme (SUF) grupperne er fundamentet for arbejdet i den tværfaglige model. Grundlaget for arbejdet i SUF grupperne er at skabe en lokal praksis med vægt på en sundhedsfremmende, anerkendende og inkluderen-
de praksis for børn og unge fra 0 til 18 år.

Det overordnede formål med SUF grupperne er at fungere, som et lokalt udviklings- og/eller implementeringsforum for fælles temaer, besluttede politikker og indsatsområder på Børn & Unge området, herunder bl.a. implementering af og opfølgning på ”Den tværfaglige model” og ”Tidlig opsporing og indsats”. SUF grupperne fungerer altså både som forum for strategiske drøftelser og kvalitetssikring af det tværfaglige samarbejde.

Der er én SUF gruppe pr. skoledistrikt. SUF grupperne består fast af skole- og institutionsledere tilknyttet skoledistriktet samt en fasttilknyttet medarbejder fra henholdsvis Familieafdelingen, Sundhedsplejen og PPR.

I 2013 til medio 2014 arbejdes der i SUF grupperne hovedsageligt med implementering af ”Den tværfaglige model version 2” og ”Tidlig opsporing og indsats”.

Du kan læse mere om sundhedsfremme her.
Sidst opdateret: 28.11.2014