Din rolle som socialrådgiver

Det er socialrådgiverens opgave:

  • at der tidligt i samarbejdet træffes aftaler og afstemmes forventninger i forhold til i hvilken grad og i hvilken form, der skal ske en tilbagemelding fra socialrådgiveren til samarbejdspartnerne i almensystemet om sagens udvikling.
  • at det sikres, at disse aftaler er afstemt med forældrene jf. reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger (indhentelse af samtykke til udveksling af oplysninger).
  • at fungere som mødeansvarlig, herunder indkaldelse, referat og aftaleskema.
  • at fungere som procesleder.
  • løbende at koordinere indsatsen med almenområdet.
Sidst opdateret: 04.12.2014