Niveau 5: Netværksmøder

Der kan kun afholdes netværksmøder, hvis der er en sag i Familieafdelingen. Der oprettes en sag i Familieafdelingen, hvis det vurderes at der skal sættes en § 50 undersøgelse i værk. Sagen kan på baggrund af undersøgelsen lukkes igen eller Familieafdelingen kan vurdere, at der er behov for at sætte foranstaltninger i værk og der tildeles en socialrådgiver.

Netværksmøderne kan have to formål:
  • at indhente oplysninger i forbindelse med en § 50 undersøgelse.
  • at koordinere de indsatser der iværksættes på almenområdet, med de foranstaltninger der iværksættes fra Familieafdelingen.

Et netværksmøde kan have følgende udfald:
  1. Den koordinerede indsats fortsætter på niveau 2 og 3 uden familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i fokusgruppen (niveau 3).
  2. Der sker en udvikling, der gør at socialrådgiveren indkalder til et nyt netværksmøde.
  3. Der sker en udvikling, der gør at almenområdet i samarbejde med forældrene kontakter socialrådgiveren for at koordinere nye tiltag.
  4. Der sker en udvikling i sagen, der gør, at der er behov for at sende en underretning.

Deltagere, omfang og roller

Du kan læse mere om hvem der deltager på netværksmøderne, hvor ofte de afholdes og hvad din og dine kollegers rolle er i forbindelse med møderne ved at klikke i menuen.

Sidst opdateret: 04.12.2014