Din rolle som "Relationel tovholder"

Ved drøftelser i kollegateamet vedr. konkrete børn, udpeges der en relationel tovholder. Det tilstræbes, at tovholderen er den person, der har den bedste kontakt til familien.

Tovholderfunktionen varetages ikke nødvendigvis af samme person under hele forløbet, men kan skifte efter aftale med familien og lederen.

Den relationelle tovholders opgave er:

  • at fungere som forældrenes og barnets/den unges kontaktperson.
  • at følge op på, at konkrete aftaler udføres.
  • sammen med forældrene og i samråd med lederen (organisatorisk tovholder), at anmode om et møde i kompetencecenteret/fokusgruppen, hvis der er behov for det.
Sidst opdateret: 30.05.2013