Din rolle som konsultativ bistand

Sundhedsplejen, PPR (psykolog, tale/hørekonsulent, fysioterapeut) og Familieafdelingen bidrager med råd og vejledning enten telefonisk eller i forbindelse med anden tilstedeværelse i institutionen, hvis kollegateamet vurderer, at der er behov for det.

Decentrale ressourcepersoner, herunder ressourcepædagoger bidrager ligeledes med råd og vejledning efter behov.
Sidst opdateret: 30.05.2013