Din rolle som "Relationel tovholder"

Den relationelle tovholders opgave i forhold til møderne i fokusgruppen er:

  • sammen med forældrene og barnet/den unge samt lederen(organisatorisk tovholder), at bringe problemstillingen op i fokusgruppen.
  • sammen med forældrene og evt. barnet/den unge, at udfylde en mødeanmodning.
  • at følge op på, at de konkrete aftaler, der indgås på mødet, udføres.
  • at fungere som forældrenes og barnets/den unges kontaktperson.

Tovholderfunktionen varetages ikke nødvendigvis af samme person under hele forløbet, men kan skifte efter aftale med familien og lederen.

Sidst opdateret: 30.05.2013