Din rolle som procesleder

Den fasttilknyttede psykolog fungerer som procesleder på møderne i fokusgruppen.

Proceslederens opgave er:

  • at lede processen således, at alle involverede parter kommer til at dele, udfordre og anerkende hinandens viden og erfaringer jf. dialogmodellen fra tidlig opsporing og indsats.
  • at lede processen således, at alle involverede parter arbejder frem mod nye forståelser af, hvorfor et barn ikke trives og dermed også nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, så vedkommende igen kan navigere i eget liv.
Sidst opdateret: 30.05.2013