Mødefrekvens for fokusgruppemøder

Dagplejen
Der afholdes fokusgruppemøder 6 gange årligt i hvert af de 5 dagtilbudsområder.

Der afsættes 2 timer til hvert møde, men der er mulighed for fleksibilitet i forhold til antal og længde med baggrund i antallet af anmodninger.

Møder kan kun aflyses, hvis der ikke foreligger konkrete anmodninger.

Børnehaver og vuggestuer
Der afholdes fokusgruppemøder 6 gange årligt i hver institution.

Der afsættes 2 timer til hvert møde, men der er mulighed for fleksibilitet i forhold til antal og længde med baggrund i antallet af anmodninger.

Møder kan kun aflyses, hvis der ikke foreligger konkrete anmodninger.

Sidst opdateret: 30.05.2013