Din rolle som medarbejder

Den enkelte medarbejders opgave i fokusgruppen er:

  • at deltage i faglig sparring på egen eller andres praksis.
  • at deltage i analyser vedr. konkrete børn.
  • at fungere som "relationel" tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, hvis man vælges til det.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.

Sidst opdateret: 30.05.2013