Din rolle som leder (organisatorisk tovholder)

Ledelsens ( institutionsleder, afdelingsleder i dagplejen) opgave i fokusgruppen er:

  • at fungere som mødeansvarlig. Herunder at indkalde kompetencecenter/fokusgruppe samt relevante ad hoc personer til møderne, at sørge for udarbejdelse af dagsorden og referat samt udfyldelse af aftaleskema.
  • at sørge for en beskrivelse af formål og indhold for drøftelser af generel karakter.
  • at fungere som "relationel" tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, man er den mest relevante til opgaven.
  • at understøtte arbejdet med de indsatser, der aftales på mødet.
  • løbende i samarbejde med medarbejdere, "relationel" tovholder og forældre, at vurdere om drøftelserne skal tages op på niveau 4.
Sidst opdateret: 30.05.2013