Din rolle som konsultativ bistand

Konsultativ bistand kan i fokusgruppen ydes af følgende medarbejdere:
Sundhedsplejen, PPR (psykolog, tale/hørekonsulent, fysioterapeut), Ressourcekorpset etc.

De medarbejdere der yder konsultativ bistand har følgende opgaver:

  • at deltage i analyser vedr. konkrete børn.
  • at bidrage med konsultativ bistand, råd og vejledning.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.
Sidst opdateret: 30.05.2013