Hvem deltager på fokusgruppemøder?

Dagplejen

Fokusgrupperne består fast af psykologen, sundhedsplejersken, fysioterapeuten og afdelingslederen i dagplejen.

Tale/hørekonsulenten indkaldes til alle møder, men kan melde afbud afhængig af dagsorden.

Ved drøftelser af problemstillinger vedr. konkrete børn deltager desuden involverede ressourcepædagoger, dagplejepædagoger, dagplejere, tovholder samt forældrene.

Andre relevante personer kan indkaldes ad hoc.

Børnehave/vuggestue

Fokusgrupperne består fast af psykologen og institutionslederen. Fysioterapeuten indkaldes ved drøftelser vedr. vuggestuebørn.

Tale/hørekonsulenten indkaldes til alle møder, men kan melde afbud afhængig af dagsorden.

Ved drøftelser af problemstillinger vedr. konkrete børn deltager desuden involverede ressourcepædagoger, pædagoger, tovholder samt forældrene.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn deltager desuden involverede pædagoger/medhjælpere, tovholderen samt forældrene.

Andre relevante personer, herunder sundhedsplejen kan indkaldes ad hoc.

Sidst opdateret: 04.12.2014