Niveau 3 (0-6 år): Fokusgruppe

Møderne i fokusgruppen kan have fire formål:
  • at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børns trivsel.
  • at klæde medarbejdere og forældre på til at ændre praksis.
  • koordinering af konkrete indsatser.
  • drøftelser af generel karakter, herunder sparring med fokus på egen (eks. pædagogens, medhjælperens, dagplejerens, teamets) praksis.

Et møde i fokusgruppen kan have følgende udfald
  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, betyder, at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Der er stadig behov for en koordineret indsats. Der indkaldes til nye drøftelser i fokusgruppen (niveau 3).
  3. Der sker ikke en positiv udvikling og det vurderes, at der er behov for tværfaglig konsultativ bistand fra andre fagpersoner, herunder Familieafdelingen. Der anmodes om et møde i tværfagligt forum (niveau 4).

Deltagere, omfang og roller

Du kan læse mere om hvem der deltager på fokusgruppemøderne, mødernes omfang og hvilke roller du og dine kolleger forventes at have på møderne, ved at klikke i menuen.

Sidst opdateret: 16.06.2015