Niveau 1(0-6 år): Den enkelte medarbejder

Formål Udfald
Allerede ved en spirende bekymring, lægger den enkelte medarbejder grundstenene til et godt og konstruktivt samarbejde, ved at drøfte de første observationer med barnet, den unge og/eller dennes forældre.

Den enkelte medarbejder, der har en bekymring for et barn/en ung, forsøger at finde en løsning sammen med barnet/den unge og/eller dennes forældre.
  • De aftalte handlemuligheder afprøves og der sker en positiv udvikling. Bekymringen er ikke længere aktuel.
  • Der sker ikke en positiv udvikling. Medarbejderen med bekymringen har ansvaret for, at bekymringen drøftes i ”Kollegateamet”.

Sidst opdateret: 30.05.2013