Den Tværfaglige Model

Den Tværfaglige Model er stilladset for vores samarbejde, når vi i Børn og Unge samarbejder på tværs af fagligheder om børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Målet med Den Tværfaglige Model er at styrke børns trivsel, læring og udvikling for at hjælpe dem med at blive så dygtige, som de kan, og kunne mestre deres eget liv.

Det gør vi ved:

  • at skabe sammenhæng i indsatserne i alle de arenaer, som barnet indgår i, gennem et rettidigt, forpligtende og koordineret tværfagligt samarbejde
  • at se barnets adfærd i de sociale kontekster, som barnet indgår i
  • at se forældrene som en ressource og som aktive samarbejdspartnere
  • at arbejde med børnefællesskabet som en aktiv ressource.

Den Tværfaglige Model omfatter alle børn og unge mellem 0 og 18 år.

Den Tværfaglige Model

Sidst opdateret: 08.12.2018