Den Tværfaglige Model

Tegning af voksen og børn

På denne side kan du læse mere om, hvordan det tværfaglige samarbejde på Børne & Ungdomsområdet i Viborg Kommune fungerer også kaldet "Den tværfaglige model".

”Den tværfaglige model” tager udgangspunkt i Børne- og ungdomspolitikken ”Lys i øjnene”, som er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune.

"Den tværfaglige model" sætter rammen om det tværfaglige samarbejde, hvor ”Tidlig opsporing og indsats”, skal være med til at højne kvaliteten samt dialogen mellem forældre, børn, unge og de professionelle, så vi kan udnytte alles resurser bedst muligt.

Den Tværfaglige Model

 • Diagram over den tværfaglige model, ikon

  Den Tværfaglige Model 0-6 år

  Her kan du læse om de forskellige trin i den tværfaglige model i forhold til dagpleje, vuggestue og daginstitutioner.

 • Diagram over den tværfaglige model, ikon

  Den Tværfaglige Model 6-18 år

  Her kan du læse om de forskellige trin i den tværfaglige model i forhold til skole, SFO og klub.

 • Diagram over den tværfaglige model, ikon

  Den tværfaglige model på specialområdet

  Her kan du læse mere om de forskellige trin i den tværfaglige model i forhold til specialområdet.

 • Ikon for arbejdsdokumenter til den tværfaglige model

  Arbejdsdokumenter

  Her kan du finde anmodningsskemaer, aftaleskemaer, trivselsskema, underretningsskema etc.

 • Forside fra folder om den tværfaglige model spotboks

  Baggrundsmateriale

  Her kan du læse et kort resume af modellen og finde links til de to foldere om den tværfaglige model.

 • Overgreb mod børn

  Den tværfaglige model bruges ikke ved viden eller mistanke om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold. Her kan du læse mere om hvordan du skal agere i disse tilfælde.

Sidst opdateret: 08.11.2016