Tegn og signaler på svigt eller overgreb

Trist dreng

Nogle tegn og signaler på svigt og overgreb er mere direkte end andre. Tydelige ændringer i adfærd, humør og samspil med andre bør skærpe opmærksomheden på, hvad ændringerne kan skyldes.

Tegn og signaler

 • Problemer med at kontrollere impulser. Fx hyppige raserianfald, mangel på vredeskontrol, voldsom masturbation
 • Barnet virker angst, græder umotiveret.
 • Virker trist og måske depressiv og lider eventuelt af skyldfølelse
 • Stille barn. Usynligt, flittigt, men ængstelig med tendens til at isolere sig
 • Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne. Fx kontaktproblemer og angst for berøring eller øjenkontakt
 • Klæber til voksne eller tager afstand fra voksne
 • Adfærdsændringer som ikke kan henføres til almindelige udviklingsområder. Fx tab af glæde ved ting og aktiviteter, tidlig seksuel aktivitet, søvnforstyrrelser, er ikke længere renlig, selvdestruktiv, traumatiseret eller tvangsagtig leg
 • Koncentrations-vanskeligheder. Hhar svært ved at modtage læring og bliver let påvirket af uro
 • Fysiske tegn på omsorgssvigt: forsømt i forhold til personlig pleje, søvn og mad
 • Har mange fysiske klager over fx hovedpine, mavesmerter eller underlivssmerter
 • Spiseforstyrrelser: stærkt over- eller undervægtigt
 • Uhensigtsmæssige alkohol- eller stofmisbrugsvaner
 • Forsømmer tit skolen
Sidst opdateret: 04.07.2019