Signaler og symptomer

Nedenfor ses en liste over en række signaler, der kan være tegn på svigt eller overgreb.

Nogle tegn og signaler er mere direkte end andre, men generelt kan man sige, at tydelige ændringer i adfærd, humør og samspil med andre, må give anledning til, at man er ekstra opmærksom på, hvad ændringerne kan skyldes.

1. Har problemer med at kontrollere impulser
– fx hyppige raserianfald, manglende vredeskontrol, voldsom masturbation

2. Virker angst, græder umotiveret
– idet barnet lever i en følelsesmæssig spændingstilstand

3. Virker trist og måske depressiv
– lider eventuelt af skyldfølelser

4. Stille børn
– ”usynlige”, flittige, men ængstelige børn som har tendens til at isolere sig

5. Mangler nysgerrighed og interesse for omgivelserne
– har fx kontaktproblemer og er måske angste for berøring eller øjenkontakt

6. Klæber til voksne
– eller tager afstand fra voksne

7. Adfærdsændringer som ikke kan henføres til almindelige udviklingsområder
– tab af glæde ved ting og aktiviteter, tidlig seksuel aktivitet, søvnforstyrrelser, er ikke længere renlig, selvdestruktion, traumatiseret / tvangsagtig leg

8. Koncentrationsvanskeligheder
– har svært ved at modtage læring, bliver let påvirket af uro

9. Fysiske tegn på omsorgssvigt
– forsømt mht. personlig pleje, søvn og mad

10. Har mange fysiske klager
– fx hovedpine, mavesmerter eller underlivssmerter

11. Spiseforstyrrelser
– stærkt over- eller undervægtig

12. Uhensigtsmæssige alkohol- eller stofmisbrugsvaner

13. Forsømmer tit skolen

Sidst opdateret: 29.01.2015