Hvad siger loven?

"Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen." (Serviceloven, §154)

Det betyder, at alle borgere (naboer, familie, foreningsledere, tilfældige forbipasserende med flere) har pligt til at underrette kommunen for at sikre, at barnet og dets familie hurtigt får tilbudt hjælp.

Hvis situationen ikke er alvorlig, opfordres foreningslederen, naboen, familien eller vennerne til selv at forsøge at hjælpe barnet eller den unge.

læs mere: Serviceloven

 

Sidst opdateret: 02.04.2019