Underretning

Denne blanket kan benyttes af privatpersoner, foreninger, samarbejdspartnere med videre.

”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” (Serviceloven, kapitel 27, §§ 154)

Hvis du vil sende en underretning, kan du udfylde nedenstående skema og tryk send. Så vil Frontteamet i Familieafdelingen eller Socialvagten vurdere underretningen inden for 24 timer.

Ved akut brug for hjælp kan du også ringe til Frontteamet i Familieafdelingen på telefon 87 87 76 40. Uden for kommunens åbningstid (efter kl. 15.30 i hverdagene og i weekender), kan du kontakte Socialvagten på telefon 87 87 87 87.

Underretning

Oplysninger om barnet
Oplysninger om dig (som underretter)
Sidst opdateret: 25.01.2018