Anonymitet

Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning. Ønsker du at indgive en skriftlig underretning og være anonym, må dit navn ikke fremgå af mailen eller brevet.

For at kunne skabe så stor klarhed om en sags faktiske omstændigheder opfordrer vi til, at du som underretter vælger at opgive din identitet. Som underretter har du dog mulighed for at indgive en anonym underretning.

Som myndighed er vi forpligtet til at notere oplysninger, som kan bidrage til at skabe klarhed om sagens faktiske omstændigheder, og vi skal derfor enten notere eller bevare oplysninger om en underretters identitet på grund af notatpligten. Ønsker du at være anonym, må dit navn derfor ikke fremgå af mailen eller brevet, hvis du indgiver en skriftlig underretning. Hvis du indgiver en telefonisk underretning og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning.

Hvis du har opgivet din identitet, men alligevel ønsker at være anonym, kan vi ikke kan love dig anonymitet i forhold til familien. Ønsket om anonymitet og baggrunden herfor, noteres i sagen og vi har som myndighed pligt til at vurdere, om betingelserne i forvaltningslovens § 15 til at undtage underretters navn fra aktindsigt i forhold til forældrene er opfyldt i den konkrete sag. Vurderingen skal indeholde en konkret interesseafvejning af forældrenes ret som parter i sagen til at få kendskab til underretters navn overfor hensynet til underretter (og de hensyn som underretter har oplyst om baggrunden for ønsket om anonymitet) samt det offentlige hensyn til, at borgere ikke holder sig tilbage fra at underrette ved mistanke om, at børn og unge har behov for særlig støtte.

Vi kan altså undtage oplysning om underretters identitet efter forvaltningslovens § 15, stk. 1 i forhold til forældremyndighedsindehaver og et barn over 12 år, men det kræver, at vi som myndighed har fået oplysning om, at underretter ønsker at være anonym og en begrundelse herfor, da der som sagt skal foretages en konkret interesseafvejning i hver enkelt sag.

Du skal være opmærksom på, at en underretning, som er indgivet til en myndighed, ikke kan trækkes tilbage, da vi som myndighed har en tilsynspligt med alle børn i kommunen og derfor skal undersøge, om et barn har behov støtte ud fra oplysningerne i underretningen.

Sidst opdateret: 25.11.2013