Hvad gør jeg som borger?

Som borger eller samarbejdspartner har du en pligt til at underrette kommunen, hvis et barn er truet eller har svære problemer. Du har mulighed for at sende en anonym underretning.

Telefon

Ring til Familieafdelingens Frontteam på tlf. 87 87 76 40 indenfor Viborg Kommunes åbningstid. Ring til Socialvagten uden for kommunens åbningstid på tlf. 87 87 87 87


Snabel-a
Send underretningen til Familieafdelingens Frontteam på teamfront@viborg.dk Frontteamet eller Socialvagten vil vurdere din underretning inden for 24 timer. Du kan også aflevere en skriftlig underretning i Borgerservice eller i kommunens postkasse.

 

Skal du sende en underretning eller ej?

Er du usikker på, om du skal sende en underretning, er du velkommen til at ringe og få anonym råd og vejledning hos Familieafdelingens Frontteam.  

Hvordan gør du, når du vil være anonym?

Du kan indgive en anonym underretning ved at ringe eller skrive til Familieafdelingens Frontteam.

  • Ringer du til os og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du vil aflevere en anonym underretning.
  • Ønsker du at indgive en skriftlig underretning og være anonym, må dit navn ikke fremgå af mail eller brev.
Vi opfordrer til, at du vælger at identificere dig. Det gør vi for, at vi kan skabe så stor klarhed som muligt om din underretnings faktiske omstændigheder. Viborg Kommune er som myndighed forpligtet til at notere alle oplysninger om en mulig sag og vi skal notere identiteten på den, der underretter.

 

Fortryder du, at du ikke var anonym?

Har du allerede opgivet dit navn, men fortryder og ønsker at være anonym, kan vi ikke love dig anonymitet i forhold til den involverede familie.

Dit ønske om anonymitet bliver noteret, men vi har som myndighed pligt til at vurdere, om betingelserne i forvaltningslovens §15 til at undtage underretters navn fra aktindsigt er opfyldt i den konkrete sag. 

Vær opmærksom på, at en underretning, indgivet til en myndighed, ikke kan trækkes tilbage. 

 

 

Det værste er ikke at gøre noget!

Sidst opdateret: 11.08.2020