Udvidet beredskabsmøde

Der afholdes udvidet beredskabsmøde i sager:

hvor mistanken retter sig mod en ansat i Viborg Kommune. 
 

med flere episoder, hvor børn begår overgreb mod andre børn.

 

i sager hvor deltagerkredsen derudover vurderes relevant.

 

Hvornår

Det udvidede beredskabsmøde holdes efter behov. Der er ingen faste møder.

  

Hvem deltager?

I det udvidede beredskab deltager:

 

Repræsentanter fra Familieafdelingen, der har kendskab til afdelingens handleplan i sagen.

 

Chef, områdeleder, dagtilbudsleder og/eller skoleleder fra den institution eller skole som barnet går på.

 

Efter behov inviteres:

En kommunikationsmedarbejder i ft. intern kommunikation og pressehåndtering.

 

En jurist og/eller en medarbejder fra løn- og personale i ft. personaleretslige forhold.

 

En ledelsesrepræsentant fra Familiecenter Viborg.

 

Det er Familieafdelingens daglige beredskab, der inviterer de relevante deltagere.

 

Formål

På de udvidede beredskabsmøder drøftes og koordineres sagen med det fokus at kvalificere den pågældende fagchefs/leders mulighed for at håndtere opgaven samt at rådgive og yde konkret bistand i forhold til særlige problemstillinger, der omfatter de involverede medarbejdere, ledelsen, forældre og presse.

 

Særligt i sager, hvor børn begår overgreb ­­

I alle sager, hvor børn begår overgreb, skal Familieafdelingen sikre, at Familiecenter Viborg kontakter barnets institution/skole med henblik på råd og vejledning - fx i forhold til håndtering af børnegruppe, forældre og medarbejdere samt forebyggelse af lignende episoder. ­­­­­­­

Sidst opdateret: 11.12.2018