Udvidet beredskab ved overgreb

Ved viden om eller mistanke om overgreb rettet mod personale ansat i Viborg Kommune (for eksempel i barnets dagpleje, daginstitution, skole, SFO eller klub) samt særlige sager hvor børn begår overgreb mod børn, skal både det faste og det udvidede beredskab hurtigt træde sammen.

Der handles som ved det faste beredskab med det yderligere fokus at kvalificere den pågældende fagchef’s mulighed at håndtere opgaven samt at rådgive og yde konkret bistand i forhold til særlige problemstillinger i forhold til for eksempel medarbejdergrupper, forældre og presse.

Det udvidede beredskab består af:

  • Det faste beredskab
  • Relevant fagchef/områdeleder
  • Viborg Kommunes kommunikationschef
  • Afdelingsleder for Løn og Forhandling
Sidst opdateret: 01.10.2013