Familieafdelingens daglige beredskab

Hvilke sager
Alle sager/underretninger, der omhandler vold eller seksuelle overgreb, vurderes i det daglige beredskab.

Hvornår
Alle underretninger vurderes løbende og som minimum inden for 24 timer.

Hvem deltager?
I Familieafdelingen er der nedsat et dagligt beredskab, der består af:

En repræsentant for ledelsen

Den socialrådgiver, der har vagt i Frontteamet

Den socialrådgiver, der har sagen, er bagvagt i teamet eller socialvagten, der har modtaget underretningen uden for kommunal åbningstid.

Formål
Den primære opgave for Familieafdelingens daglige beredskab i forhold til underretninger om vold eller seksuelle overgreb er at sikre en hurtig, koordineret indsats med de relevante fagpersoner og aktører både internt og eksternt i akutte situationer, herunder:

At sikre, at den person, som mistanken retter sig mod, ikke underrettes om mistanken, såfremt der skal foretages afhøring ved politiet.

Sammen med politiets visitationsudvalg, at vurdere om der skal ske politianmeldelse.

At sikre indgriben på et passende niveau for barnet.

At rådgive underretter i forhold til handling. ­­ 

At vurdere, om sagen skal på et udvidet beredskabsmøde for yderligere koordinering med relevante fagpersoner og aktører både internt og eksternt.

At sikre, de juridiske forpligtelser overholdes.

 

Det daglige beredskabsopgave er også at yde faglig sparring til den socialrådgiver i Familieafdelingen, som har sagen. Både i den akutte situation og i det efterfølgende forløb.

 

Det daglige beredskab i Familieafdelingen

Foretager en indledende vurdering inden for 24 timer - sammen med den socialrådgiver, der har sagen.

 

Deltager i planlægning af mål og metode for samtale med barnet jf. § 155a stk 2.

 

Tager stilling til eventuel sikringsplan for barnet.

 

Støtter den socialrådgiver, der har sagen i eventuel kontakt til politi, sundhedsvæsen og Børnehus Midt.

 

Medvirker ved koordinering af efterfølgende sagsbehandling, herunder samtaler med forældre, netværk og samarbejdspartnere.

 

Sikrer ved underretninger om viden eller mistanke rettet mod børn, der begår overgreb mod børn, at Familiecenter Viborg kontakter dagtilbud eller skole, med    henblik på råd og vejledning.

 

Sikrer, at de medarbejdere fra Familieafdelingen, der er i berøring med barnet i sagsbehandlingen, får mulighed for debriefing og opfølgning med en leder i særligt voldsomme sager. ­­­­­­­­

 

Sidst opdateret: 11.12.2018