Beredskab ved overgreb

Beredskabet er rådgivende i forhold til tværfaglig drøftelse og koordinering indsatsen med fokus på barnet. Herunder at tale med barnet, at vurdere om der er brug for at sikre barnet, at vurdere hvorvidt der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse (seksuelle overgreb), om barnet skal til undersøgelse på børneafdelingen (vold) og at vurdere om sagen skal politianmeldes.

Afhængig af sagens karakter kan personer fra Det udvidede beredskab indkaldes til mødet i Beredskabet.

Det faste beredskab fungerer desuden på det generelle plan som ”ekspertpanel”, der kan trækkes på i forhold til råd og vejledning vedrørende overgreb.

Det faste beredskab består af:

  • Afdelingslederen i ”Familieafdelingen”
  • Medarbejder fra ”Frontteamet”
  • Politiet
  • Psykolog
  • Jurist
  • Teamleder, hvor sagen er forankret
  • Rådgiver, der har sagen
Sidst opdateret: 01.10.2013