Efter en underretning

Hvad sker der efter en underretning?

Når Frontteamet i Familieafdelingen modtager en underretning vedr. overgreb sker der en yderligere afdækning af sagen her og nu og det vurderes om der er grundlag for en bestyrket mistanke og der iværksættes en kategorisering af underretningens karakter.

Ved bestyrket mistanke om vold eller seksuelle overgreb skal fronten straks handle i henhold til følgende:

  • Ved bestyrket mistanke underretter teamlederen, afdelingslederen i Familieafdelingen.
  • Afdelingslederen i Familieafdelingen træffer beslutning om indkaldelse af det faste eller det udvidede beredskab (I kendte sager, herunder den teamleder, hvor sagen er forankret og den rådgiver der har sagen).
  • Beredskabet skal kunne træde sammen med timers varsel (som minimum inden for 24 timer efterunderretningen er modtaget) og mødet skal prioriteres.

Det er vigtigt at understrege, at det altid skal handles, også selv om beredskabet undtagelsesvist ikke har mulighed for at samles.

Ved øvrige sager om overgreb vil Frontteamet i Familieafdelingen vurdere om der er behov for at konsultere medlemmer af det faste eller det udvidede beredskab og der vil der i nogle situationer ske en telefonisk kontakt til Politiet med henblik på dialog om anmeldelse samt eventuel koordinering.

Sidst opdateret: 01.10.2013