Efter en underretning

Hvad sker der efter en underretning?

Bekræftelse
Senest 6 hverdage efter underretningen får du en bekræftelse på, at Familieafdelingen har modtaget den. Familieafdelingen skal orientere dig om, hvorvidt der bliver sat en undersøgelse eller foranstaltning i gang - medmindre særlige forhold gør sig gældende. De kan vælge at fortælle dig, hvilken type foranstaltning, der efterfølgende sættes i værk, hvis det har væsentlig betydning for den støtte, du kan yde barnet. Det kan tage op til 4 måneder inden dette er afklaret.

Genvurdering
I sager, hvor der i forvejen er sat foranstaltninger i værk, jf. Serviceloven § 52, skal sagen genvurderes. Her deltager en medarbejder i Familieafdelingen, som ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen. Genvurderingen skal afklare, om den nye underretning gør, at man skal revidere indsatsen i familien.

Børnesamtale
Der skal holdes en børnesamtale som opfølgning på en underretning om overgreb mod et barn - medmindre særlige forhold gør sig gældende. Børnesamtalen holdes af en socialrådgiver fra Familieafdelingen og koordineres med politiet, hvis der skal ske en afhøring af barnet.

Du kan som lærer eller pædagog blive bedt om at deltage i samtalen, som barnets tryghedsperson.

 

Når politi og sygehus er involveret

I overgrebssager, hvor politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, samarbejder Familieafdelingen med Børnehus Midt om den videre håndtering af sagen.

 

Når barnet er anbragt

Hvis barnet er anbragt, kan Børne- og Ungdomsudvalget beslutte at afbryde samværet (både fysisk, mail og telefon) for en periode, hvis der er mistanke eller viden om, at der er en person her, som udsætter barnet for overgreb.

Alternativt skal samværet foregå, mens der er en repræsentant fra kommunen tilstede.

 

Hold fast i en normal hverdag

Familieafdelingen vil i samarbejde med de øvrige voksne omkring barnet arbejde på at fastholde en normal hverdag for barnet. Blandt andet ved at sikre, at der er tryghedspersoner omkring barnet i hverdagen.

Personalet i institutioner/skoler får en særlig opgave i forhold til barnet i perioden op til en eventuel afhøring af forældrene. ­­­­­­­

 

Sidst opdateret: 12.12.2018