Andre personer

Viden eller mistanke om overgreb fra en person i barnets netværk eller en ukendt person. Hvad gør jeg?

Sådan gør du som medarbejder.
Hvis du har viden eller mistanke om, at barnet udsættes for overgreb af en person i barnets netværk (ikke forældre) eller en ukendt person, skal du drøfte det med din leder og aftale hvem der gør hvad.

Du har underretningspligt: Aftal med din leder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og udfylder underretningsskemaet. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang med Familieafdelingen omkring et barn. Drøft med din leder, hvordan og hvornår forældrene inddrages. Ved uenighed med din leder i forbindelse med om der skal underrettes eller hvis din leder ikke er til stede: Kontakt selv Frontteamet og aftal nærmere. Du kan læse mere om hvordan man underretter i boksen "Underretningsskemaer".

Sådan gør du som leder.
Som leder har du ansvaret for behandling af medarbejdernes mistanke om overgreb. Husk at tage notater om forløbet, som kan støtte din hukommelse under forløbet (notatpligt).

Du har underretningspligt: Aftal med din medarbejder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og udfylder underretningsskemaet. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang med Familieafdelingen omkring et barn. Bemærk at reglerne om tavshedspligt må vige for reglerne om underretningspligt. Du kan læse mere om hvordan man underretter i boksen "Underretningsskemaer".

Kontakt din områdeleder eller fagchef i Børn & Unge og aftal:

  • Hvem der skal informeres og i hvilken rækkefølge. Hvis mistanken retter sig mod en ukendt, skal barnets forældre orienteres.
  • Om der er behov for kontakt til kommunikationschefen for at lave en kommunikationsstrategi.
  • Håndtering af sagen internt i institutionen eller på skolen.

Der kan hentes råd og vejledning hos Frontteamet i Familieafdelingen.

Sidst opdateret: 11.12.2018