Forældre/stedforældre

Viden eller mistanke om overgreb fra forældre eller stedforældre. Hvad gør jeg?

Sådan gør du som medarbejder.
Hvis du har viden eller mistanke om, at barnet udsættes for overgreb af forældre eller stedforældre, skal du drøfte det med din leder og aftale hvem der gør hvad.

HUSK: Hvis din mistanke eller viden retter sig mod en eller begge forældre, så må du ikke drøfte sagen med forældrene.

Du har underretningspligt: Aftal med din leder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og hvem der udfylder underretningsskemaet. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang med Familieafdelingen omkring et barn. Ved uenighed med din leder i forbindelse med om der skal underrettes eller hvis din leder ikke er til stede - Kontakt selv Frontteamet og aftal nærmere.
Du kan se hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".

Sådan gør du som leder.
Som leder har du ansvaret for behandling af medarbejdernes mistanke om overgreb. Husk også at tage notater om forløbet, som kan støtte din hukommelse under forløbet (notatpligt).

HUSK: Hvis din mistanke eller viden retter sig mod en eller begge forældre, så må du ikke drøfte sagen med forældrene.

Du har underretningspligt: Aftal med din medarbejder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og hvem der udfylder underretningsskemaet. Underretningspligten må ikke tilsidesættes, selvom der allerede er et samarbejde i gang med Familieafdelingen omkring et barn. Bemærk at reglerne om tavshedspligt må vige for reglerne om underretningspligt. Du kan se hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".

Kontakt din områdeleder eller fagchef i Børn & Unge og aftal:

  • Hvem der skal informeres og i hvilken rækkefølge.
  • Om der er behov for kontakt til kommunikationschefen for at lave en kommunikationsstrategi.
  • Håndtering af sagen internt i institutionen eller på skolen  
Sidst opdateret: 11.12.2018