Børn eller unge

Viden eller mistanke mod børn eller unge, der begår overgreb. Hvad gør jeg?

Sådan gør du som medarbejder
Hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung har begået overgreb mod et eller flere børn/unge, skal du drøfte din viden eller mistanke med en kollega, som kender til barnet/den unge eller begge børn/unge. Skriv neutralt ned, hvad du har observeret samt hvilke tegn og hændelser der har gjort, at du har fået mistanke? Har du fået din viden eller mistanke fra andre personer, f.eks. en pårørende, så nedskriv deres beskrivelse så neutralt som muligt. Orienter din leder om, hvad du har set og hørt og aftal hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og udfylder underretningsskemaet. Undgå at komme til at ”afhøre” de børn, det drejer sig om. Hvis du har overrasket børnene i situationen, spørg neutralt ind til legen. Lyt til børnene og vis efterfølgende interesse og omsorg for de børn, det drejer sig om. Ved uenighed med din leder i forbindelse med om der skal underrettes eller hvis din leder ikke er til stede: Kontakt selv Frontteamet og aftal nærmere. Du kan læse mere om hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".

HUSK: Du må kun drøfte din mistanke med de få fagpersoner, der er involveret i sagen.

Sådan gør du som leder
Hvis en af dine medarbejdere orienterer dig om en mistanke om overgreb begået af et barn/ung mod et andet barn/ung, skal du vurdere de oplysninger, du får. Støt din medarbejder i den periode, hvor mistanken undersøges og udredningen foregår.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere oplysningerne, kan du hente råd og vejledning hos Frontteamet i Familieafdelingen.

Aftal med din medarbejder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og udfylder underretningsskemaet. Når der er tale om en voldelig eller seksuel handling, skal du samme dag indkalde eller orientere begge børns forældre om hændelsen. Du skal desuden orientere forældrene om, at du indsender en underretning for begge børn, så de begge kan få den hjælp og støtte, som er relevant. Du kan læse mere om hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".
Sidst opdateret: 11.12.2018