Ansatte

Viden eller mistanke om overgreb fra en ansat i Viborg Kommune, fx i barnets dagpleje, daginstitution, skole, SFO eller klub. Hvad gør jeg?

Sådan gør du som medarbejder
Hvis du har mistanke om overgreb fra en medarbejder mod et eller flere børn, skal du straks kontakte din leder og fortælle om mistanken.

Du har underretningspligt, så aftal med din leder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og hvem der udfylder underretningsskemaet. Du vil under forløbet blive bedt om at redegøre for din mistanke, eventuelt skriftligt. Når din ledelse har fået overdraget sagen, vil de tage hånd om det videre forløb. Er din nærmeste leder ikke til stede, eller ikke lydhør overfor din mistanke, skal du i stedet straks kontakte din områdeleder eller fagchef og aftale hvem der udarbejder underretningen og sender den til Frontteamet. Du kan læse mere om hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".

HUSK: Du skal ikke drøfte din mistanke med andre end ovenstående.

Sådan gør du som leder
Hvis du har mistanke om overgreb fra medarbejdere mod et eller flere børn, eller er blevet kontaktet af andre med en sådan mistanke, skal du straks kontakte din områdeleder eller fagchef og fortælle om mistanken.

Du har underretningspligt, så aftal med din medarbejder og chef/områdeleder, hvem der underretter Frontteamet i Familieafdelingen og hvem der udfylder underretningsskemaet. Du vil under forløbet blive bedt om at redegøre for mistanken, eventuelt skriftligt. Når ledelsen har fået overdraget sagen, vil de tage hånd om det videre forløb. Du kan læse mere om hvordan du underretter i boksen "Underretningsskemaer".

HUSK: Du skal ikke drøfte din mistanke med andre end ovenstående.

I sager hvor der er mistanke om overgreb fra en medarbejder indkalder Frontteamet/afdelingslederen for Familieafdelingen det udvidede beredskab(herunder relevant fagchef/områdeleder). Det udvidede beredskab udarbejder handleplan i forhold til nedenstående:

  • Evt. hjemsendelse af den ansatte
  • Politianmeldelse - kan evt. drøftes med politiet
  • Tjenstlige tiltag i forhold til den ansatte
  • Kommunikationsstrategi: Indhold og timing i forhold til direkte involverede forældre,øvrige forældre, øvrige ansatte, politikere og offentligheden
  • Overvej, om der er behov for at inddrage flere for at sikre, at sagen bliver fuldt oplyst.
Sidst opdateret: 11.12.2018